9

جَــــوآنــی هــآیَــت رآ

بــا بَچِــگی هــآیَــم پیـــــــــــر کَـــردَم

مَـــرا بِــــهــ مــــویِ سِپیــدَتـــ بِبَخـــش

مــــــــــــــ❤ــــــــآدَرَمـــــــــــــ

/ 0 نظر / 5 بازدید